ผู้สาวผู้ตกค้าง

posted on 19 Feb 2013 09:28 by ambaschobsanti

หญิงสาวที่ฉันอาจพบได้เพียงในความฝัน

รูปรสที่ฉันไม่อาจสัมผัส

เพียงชั่วเส้นสายความคิดเธอคงหายพลัน

ถึงอย่างนั้นโปรดบอกฉันเถิด

เธอคือส่วนเสี้ยวใดของความคิดฉัน

เธอคือส่วนตกค้างใดจากผู้คนที่ฉันได้พบผ่าน

แล้วเหตุใดเล่า เธอจึงยังคงติดตามฉันมาในความฝัน

หรือเธอคือคนผู้นั้น

ผู้ที่ทำให้ฉันไม่อาจแบ่งกั้นโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกลวงตา

โปรดบอกฉันเถิด

ก่อนที่เธอจะหายไป

โปรดบอกฉันเถิด

ก่อนที่ทุกอย่าง

จะสายไป

Comment

Comment:

Tweet