คำพูดที่ไม่อาจพูด

posted on 08 Feb 2013 19:25 by ambaschobsanti

มุราคามิเคยบอกว่า 

ความรู้สึกจริงแท้บางอย่างที่อยู่ในใจ 

หากเมือใดมันถูกพูดออกมาแล้วมันจะกลายเป็นความเท็จทันที 

นั่นหนะสิ อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้ 

บางสิ่งบางอย่าง ไม่รู้ทำไม 

เราเองก็ไม่รู้จะอธิบายมันออกมาเป็นคำพูดอย่างเพียงพอได้อย่างไร 

และก็นั่นแหละ หากว่าไม่อาจอธิบายความจริงที่ว่าได้ดีพอ 

ความจริงที่ว่าก็จะกลายเป็นความจริงที่ไม่ครบท่วนสมบูรณ์ 

หรือกลายเป็นความจริงที่ไม่จริงไปเสียอย่างนั้น 

บางเรื่องจึงควรเก็บเอาไว้ในใจของเราต่อไปอย่างนั้น

ไม่ควรพูดออกมา

Comment

Comment:

Tweet